Projekti

VIA-projekti edistää vammaisten ihmisoikeuksien toteutumista asumisyksiköissä:

• kehittämällä vertaiskartoitusjärjestelmän asumisyksikköjen valvontaan,

• laatimalla ihmisoikeuskäsikirjan valvonnan tueksi,

• auttamalla vammaisia ihmisiä tunnistamaan oikeutensa,

• tarjoamalla työkaluja lainsäädännön kehittämiseen ja vaikuttamistoimintaan,

• vahvistamalla ihmisoikeusajattelua.

Konkreettisella tasolla VIA-projekti haluaa kehittää ja parantaa vammaisten ihmisten jokapäiväistä elämää ja asumisoloja. Projektin perustoiminto on VIA-kartoitus, jonka avulla selvitetään asumisyksiköiden ihmisoikeuksien tilaa. Menetelminä kartoituksissa käytetään haastatteluja ja havainnointia. Haastatteluissa käytetään laajoja kysymyslomakkeistoja. Kysymykset on laadittu projektissa tehdyn ihmisoikeuskriteeristön pohjalta. Vammaisten asumispalvelujen tuottajat voivat tilata VIA-projektin kartoituksia ihmisoikeuksien toteutumisen selvittämiseksi ja asumisyksikön omavalvonnan tueksi.